Optimilizováno pro:
Internet Exploler 6
Mozilla FireFox
1024x768
Dopravní automobil Avie DA 12 31 KOznačení: DA - 12 Avie 31 K
   
Rok výroby: 1991
   
Rekonstrukce: Přelom roku 2002/2003, společností THT, s.r.o. Polička
  Nová kabina pro řidiče, kompletní nová nástavba - interiér + pohodlné sedačky
  Klasické dveře nahrazeny roletovým systémem
   
Střecha nástavby vybavena: Držákem pro stožár na osvětlení, schránkou z AL na savice a čtyřmi díly nastavovacího AL žebříku
   
Vybavení: Elektrocentrála 220V a 380V
  Požární stříkačka PS8 Ziegler
  Tech.prostředky pro první zásah (PHP)
  NOVAP pro likvidaci úniku ropných látek
  Speciální sekerka s páčidly
  Bežné nářadí pro zásah (hadice, proudnice)
   
Náklady na rekonstrukci: 1,3mil Kč (75% uhrazeno Městem Žďár nad Sázavou, 25% uhrazeno SDH)


Fotografie č 9 Fotografie č 8 Fotografie č 5 Fotografie č 2 Fotografie č 3
Fotografie č 4 Fotografie č 10 Fotografie č 11 Fotografie č 6
Fotografie č 1