Optimilizováno pro:
Internet Exploler 6
Mozilla FireFox
1024x768
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů ve Žďáře nad Sázavou 2 - Zámek

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou

ve spolupráci s

Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. - oblastní pobočkou ve Žďáře nad Sázavou
Sportovním klubem lyžování v Novém Městě na Moravě
Požární bezpečnost s.r.o.; hasičská a záchranářská výzbroj a výstroj se sídlem v Jihlavě


za sponzorské podpory marketingového partnera SH ČMS
pivovaru Velkopopovický Kozel, dále Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.,
TJ Jiskra Havlíčkův Brod,
města Žďáru nad Sázavou a Krajského úřadu kraje Vysočina

pořádají

v rámci oslav 120. výročí založení SDH
v neděli 3. září 2006 od 10.00 hod
na víceúčelové sportovní dráze TJ ŽĎAS u Zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou
"3. ročník Memoriálu Jana Dřínka v požárním útoku".


Memoriál je finálovým závodem hasičské Žďárské ligy 2006 v kategorii mužů a žen a finálovým závodem Regionál Cupu mladých hasičů 2006.
Soutěžící budou bojovat o putovní poháry, které věnovali :

Sportovní klub lyžování Nové Město na Moravě      kategorie muži
SH ČMS - SDH Žďár nad Sázavou 2 - Zámek      kategorie ženy
SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou      kategorie mladých hasičů
TJ Jiskra Havlíčkův Brod      nejlepší sportovní výkon soutěžního dne


Program :
do 10.00 hod     příjezd soutěžních družstev, presentace
10.00                nástup družstev, slavnostní zahájení
10.30 - 13.30     soutěže v požárním útoku dle kategorií
                        přátelské setkání hostů
13.30 - 14.15     presentace přenosné motorové stříkačky a technických pomůcek japonské firmy                         TOHATSU
                        vystoupení mladých hasičů SDH Polnička - cvičení se žebříky
od 14.30 hod     vyhlášení výsledků, předání cen od sponzorů, pohárů a finančních odměn
                        (3. ročník memoriálu Jana Dřínka - muži, ženy, mladí hasiči; nejlepší
                        sportovní výkon dne; celkové pořadí Žďárské ligy 2006 - muži, ženy;
                        Regional Cupu mládeže 2006; nejrychlejší požární útok RCM 2006)


Pořadatelé se srdečně těší na Vaši účast.    Mgr. František SLÁDEK v.r.                                                        Luboš Zeman v.r.
starosta SDH Žďár n.S. 2 - Zámek                                          starosta OSH ČMS Žďár n.S.

Organizační pokyny

"3. ročník Memoriálu Jana Dřínka v požárním útoku"

neděle 3. září 2006 od 10.00 hod


Pořadatel:    Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 - Zámek
Místo:            víceúčelová sportovní dráha TJ ŽĎAS u zimního stadionu Žďár n.S.
Kategorie:    Žďárská liga 2006                    - muži, ženy
                       Regional Cup mládeže 2006 - mladí hasiči
Soutěžní disciplína:    požární útok s vodou
Počet členů družstva:   ve všech kategoriích 7 soutěžících
Výstroj:         pracovní stejnokroj nebo sportovní oděv; obuv pracovní nebo sportovní.; přilba
Měření času:      start - zvukovým signálem; terč - srážecí; časomíra - elektronická, jištěno 3x ručním měřením (v případě poruchy el. časomíry se započítá prostřední čas ručního měření)
Ceny:
         v každé kategorii pro vítěze "Putovní pohár"
         putovní pohár pro nejlepší sportovní výkon soutěžního dne
         v každé kategorii pro nejlepší 3 družstva poháry
         pro každé družstvo mužů a žen věcné ceny od sponzorů
         pro všechna družstva mladých hasičů dárkový balíček
         v kategorii mužů prvních 5 družstev finanční odměna (1000, 800, 600, 400, 200 Kč)
         v kategorii žen první 3 družstva finanční odměna (800, 600, 400 Kč)
propozice provedení požárního útoku
Žďárská liga 2006
dle pravidel Žďárské ligy; časový limit přípravy základny 5 minut
vodní zdroj - nadzemní nádrž (laminátová); přívodní vedení - 2 ks savic 250 cm, sací koš;
požární agregát - motorová stříkačka české nebo slovenské výroby; dopravní vedení - muži 3 ks
hadic B; ženy 2 ks hadic B; rozdělovač (jakýkoliv typ); útočné vedení - 2 + 2 ks hadic C;
1 + 1 ks proudnice C
! pozor - povoleny oba druhy hadic !
       široké (B šířka 115 mm, C 80 mm)
       úzké (B 100 mm, C 65 mm)
Regional Cup mládeže 2006
dle propozic RCM
vodní zdroj - nadzemní nádrž (plechová); požární agregát - motorová stříkačka české nebo slovenské výroby
Všeobecná ustanovení : případné protesty k soutěži smí uplatnit pouze velitel družstva u hlavního rozhodčího se zálohou 100 Kč; každé družstvo mužů a žen uhradí u presence 150 Kč startovné; soutěž je dle čl.6 Směrnic hasičských soutěží pojištěna včetně všech účastníků     Ing. Josef SOUČEK, velitel SDH                           Mgr. František SLÁDEK, starosta SDH                 mobil 724 192 926                                                        mobil 607 906 287